Ekumeniska ansvarsveckan 2021-2022 Måttlighet

Ekumeniska ansvarsveckan hålls 17.-24.10.2021
Temat är Måttlighet

Temat för årets och nästa års Ekumeniska Ansvarsveckan (17-24.10.2021) är Måttlighet. Temat kopplas samman till FN:s Agenda 2030 där man på både individ- och samhällelig nivå strävar efter att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Även kristna kyrkor och samfund bör ta sitt ansvar på denna punkt.

Att härska och råda över är att ha ett ansvar. Det finns alltså ett förvaltarskap som är ålagd människan från tidernas begynnelse. Det är därför bara passande att kyrkor och kristna samfund stiger in i strävan att göra denna värld och samhällen en bra plats att bo på för alla skapta varelser. Många kyrkor och samfund har redan påbörjat denna goda strävan och nu vill vi också hjälpa andra kristna aktörer med sitt arbete.

Även Ansvarsveckan har drabbats p.g.a. koronaåret, men istället för att se det som något negativt ser ERF detta som en möjlighet till att förnya arbetet kring Ansvarsveckan. Ansvarsveckan i år kommer att vara i ett lite lättare format än tidigare år med också några nya inslag. Ansvarsveckan 2021 kommer att innehålla infopaket av olika slag, men i samband med Ansvarsveckan kommer olika typer av konserter att ordnas. Dessa konserter innehåller förutom musik och övrig konst även information om måttlighet och hållbarhet. I planerna finns även olika slag webinarier med olika målgrupper i åtanke. I år kommer speciellt unga och unga vuxna tas i hänsyn som målgrupp och de kommer även att involveras i planeringsarbetet på olika sätt. Ansvarsveckans program och material planeras med hänsyn till möjliga fortsatta restriktioner och kan därmed ordnas både fysiskt eller online.

Ekumeniska Rådet i Finland samlar nu in information om Ansvarsveckan; hur känd denna vecka är och på vilket sätt man använder det material som producerats. Det tar bara några minuter att svara på denna korta enkät. Vi ber om svar senast till slutet av augusti 2021.

Länk till enkäten: https://www.lyyti.fi/questions/8f7e203d47

Berättelser
Temat

Vastuuviikon videokalenteri

Ekumeniska ansvarsveckan görs av kyrkorna tillsammans.
Kampanjen hålls i hela Finland.

Kom med!

Hitta ditt evenemang

Etsi tapahtuma

Evenemang ordnas i olika håll i Finland.

Material

aineisto

Läs mera om varför det är viktigt att främja flickors och kvinnors delaktighet.

Påverka

vaikuta

Du har möjlighet att ge röst åt världens kvinnor och flickor.

Nyheter

Nyheter
Människofiskare och människorättskämpar

Människofiskare - Människorättskämpar

När Jesus kallar sina lärjungar bjuder han dem att bli ”människofiskare”. Flera av lärjungarna var yrkesfiskare så för dem var det ett ord som de kunde ta till sig och relatera till. Till och med dra på mun åt. Men vad kallade då Jesus sina lärjungar till? Vilket uppdrag och vilka uppgifter hade han tänkt för dem när han ropade Gennesaretstranden: Kom och följ mig. Jag skall jag göra er till människofiskare” (Mark. 1:17).

Läs mer
Martta, en mänskorättskämpe nära dig

Marttas berättelse

Mina föräldrar flydde från Karelen. Att tvingas lämna sitt hem och land är något man aldrig hämtar sig ifrån, det lämnar spår för alltid. Hem och trygghet är allas rätt. När man tvingats fly lämnar man sitt hem och sina ägodelar och en del av sin kultur bakom sig. Ingen ska behöva ge upp sitt språk, sin kultur eller religion. Finland har alltid varit mångkulturellt.

Läs mer