Ekumeniska ansvarsveckan 2023 - Helig fred

EKUMENISKA ANSVARSVECKAN 2023: Helig fred - kristna som fredsbyggare

Ansvarsveckan kommer att firas i oktober (22-29 oktober 2023) med temat Helig fred - kristna som fredsbyggare, och vi vill utmana alla kristna att fundera på vad vi kan göra tillsammans för att skapa fred. Kriget i Europa har orsakat oro och osäkerhet inför framtiden, särskilt bland unga människor. Vi vill vara en motvikt till klimatet av oro och rädsla och bygga broar för fred.

Under Ansvarsveckan 2023 kommer det att finnas en rad informationspaket, men vi uppmuntrar också till konkreta åtgärder. En av det ekumeniska rådets principer är att det som kan göras tillsammans görs tillsammans, och därför uppmuntrar vi kyrkor och organisationer att tillsammans organisera olika evenemang under Ansvarsveckan: gudstjänster och böner, seminarier, konserter och andra konstnärliga evenemang, diskussions- och informationsmöten, konkreta åtgärder, osv. Vi hoppas framför allt att ungdomar och unga vuxna ska få komma till tals och delta i planeringen och genomförandet av Ansvarsveckan på olika orter och i olika församlingar.

I år får vi se framemot internationella talargäster, fredskonsert, tv- och radiogudstjänster, samt både informativt och somematerial som producerats av unga vuxna i ERF:s Ungdomssektion och Ketko-utbildningen.

Mer information om temat och om hur man firar Ansvarsveckan kommer stegvisatt publiceras på den här webbplatsen under våren och särskilt under hösten. Men redan nu är det värt att markera Ansvarsveckan i kalendern och fundera på möjliga samarbetspartners för att planera och genomföra programmet.

Berättelser
Temat

Vastuuviikon videokalenteri

Ekumeniska ansvarsveckan görs av kyrkorna tillsammans.
Kampanjen hålls i hela Finland.

Kom med!

Hitta ditt evenemang

Evenemang

Evenemang ordnas i olika håll i Finland.

Material

Materiaalia

Här hittar du Ansvarsveckans material av diverse slag.

Hälsningar till Ansvarsveckan

Bild: Koolshooters / Pexels

Ta del av olika dignitärers hälsningar till Ekumeniska ansvarsveckan.

Nyheter

Nyheter

Nyheter i anslutning till Ansvarsveckan.

Ekofasta logo

Ekofastan 2023 – Vardagshandlingar och framtidshopp

Årets Ekofasta firas 22.2–8.4.2023. Under temat Vardagshandlingar och framtidshopp bjuder Ekofastan oss att stanna upp några veckor innan påskfirandet för att fundera på hur vi kan ta hand om vår skapelse lite bättre.

Läs mer
Carolin Ahlvik-Harju (foto Satu Karmavalo)

Romer och undantagets logik

Att arbeta med och bland invandrarromer är många saker, men en sak som präglar tillvaron är att jag ständigt påminns om mina egna privilegier. Privilegiet att få växa upp i ett tryggt land. Privilegiet i att få bo i ett varmt hem. Privilegiet i att alltid ha mat på bordet. Privilegiet i att ha fått gå i skola och studera. Länge. Ja, till och med privilegiet att kunna läsa. Privilegiet i att som kvinna få välja vad jag vill arbeta med. Privilegiet i att få gifta mig om jag vill, då jag vill, och med vem jag vill.

Läs mer
Torero (2017)

Låt oss tala om djur!

Kan man sätta ett kors på ett älskat husdjurs grav? Är det rätt av kyrkan att skjuta rådjur som äter blommor på kyrkogården? Är det okej för en präst att ha en åsikt om djurhushållning? Detta är några av de frågor som har ställts till den evangelisk-lutherska kyrkan under de senaste åren i artiklar i pressen och på internet. Rapporterna innehåller nästan alltid en bredare reflektion över djurens roll och värde i kristendomen.

Läs mer
Ansvarsveckans logo

Ansvarsveckans somematerial

Vi har tagit fram material för sociala medier inför Ansvarsveckan och som kan användas i ditt sammanhangs nyhetsflöde för att lyfta fram Ansvarsveckans. Förutom logon och evenemangsbilden innehåller materialet de 17 målsättningarna (sdg) för hållbar framtid, som hjälper oss att visualisera målen i Agenda 2030 ur ett kristet perspektiv. Sdg-bildernas innehåll har producerats av ERF:s Ungdomssektion.

Här hittar du material för sociala medier som producerats för Ansvarsveckan och som du kan dela i dina egna kanaler. Länken leder till ERF:s Google Drive-mapp, där du enkelt kan ladda ner de stora filerna till din egen dator.

Läs mer