Människorättskämpar

Ekumeniska ansvarsveckan hålls 18.-25.10.2020
Temat är Människorättskämpar

Under Ansvarsveckan firas också 24.10 FN-dagen och Ekumeniska böndagen för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar. 

Ansvarsveckan 2019-2020 lyfter upp vikten av att försvara de mänskliga rättigheterna och möjligheterna att främja människorättsfrågor. Ansvarsveckan ger röst åt människorättskämpar som i sina egna sammanhang vill verka för förändring. Människorättskämpar är fortfarande i nyckelställning för utvecklandet av demokrati och ett fungerande medborgarsamhälle.

Finland är en rättsstat där demokrati och mänskliga rättigheter respekteras. Detta är ett resultat av en lång tradition och hårt arbete där såväl politiker och jurister som mänskorättskämpar spelat en viktig roll. Historiskt och internationellt har mänskorättskämpar som Mahatma Gandhi, Martin Luther King jr. och många andra bidragit till sitt samhälles utveckling och medborgerliga rättigheter.

Idag är de mänskliga rättigheterna hotade på många håll i världen. Människor trakasseras och förföljs i många länder på grund av sin tro, religion, kön, politiska åsikter, sexuell läggning. Samtidigt finns det i samma länder människorättskämpar med risk för liv och trygghet arbetar för de utsattas och marginaliserades synlighet och rättigheter.

På våra webbsidor hittar du mera material på temat människorättskämpar. Du kan också bekanta dig med samtida människorättskämpar på våra webbsidor och följande länkar.

I år firas också FN:s år för ursprungsfolkens språk. Syftet är att aktualisera situationen för dessa språk. Av alla världens 6700 språk är 40 procent hotade av utrotning.  Ansvarsveckan deltar i firandet av veckan för de samiska språken som infaller samtidigt som Ansvarsveckan. Därför syns Ansvarsveckans tema också på enaresamiska, koltasamiska och nordsamiska. En ny nordsamisk bibelöversättning publicerades i Utsjoki den 1 september 2019.  

Berättelser
Tema

Vastuuviikon videokalenteri

Ekumeniska ansvarsveckan görs av kyrkorna tillsammans.
Kampanjen hålls i hela Finland.

Kom med!

Hitta ditt evenemang

Etsi tapahtuma

Evenemang ordnas i olika håll i Finland.

Material

aineisto

Läs mera om varför det är viktigt att främja flickors och kvinnors delaktighet.

Påverka

vaikuta

Du har möjlighet att ge röst åt världens kvinnor och flickor.

Nyheter

Nyheter
Människofiskare och människorättskämpar

Människofiskare - Människorättskämpar

När Jesus kallar sina lärjungar bjuder han dem att bli ”människofiskare”. Flera av lärjungarna var yrkesfiskare så för dem var det ett ord som de kunde ta till sig och relatera till. Till och med dra på mun åt. Men vad kallade då Jesus sina lärjungar till? Vilket uppdrag och vilka uppgifter hade han tänkt för dem när han ropade Gennesaretstranden: Kom och följ mig. Jag skall jag göra er till människofiskare” (Mark. 1:17).

Läs mer
Martta, en mänskorättskämpe nära dig

Marttas berättelse

Mina föräldrar flydde från Karelen. Att tvingas lämna sitt hem och land är något man aldrig hämtar sig ifrån, det lämnar spår för alltid. Hem och trygghet är allas rätt. När man tvingats fly lämnar man sitt hem och sina ägodelar och en del av sin kultur bakom sig. Ingen ska behöva ge upp sitt språk, sin kultur eller religion. Finland har alltid varit mångkulturellt.

Läs mer