Andligt material

Detta ekumeniska andliga material i samband med Ekumeniska ansvarsveckan är till för dig som vill självständigt stilla dig inför Ansvasrveckans tema. Materialet är också tänkt till dig som planerar en tillställning i samband med Ansvarsveckan, vare sig det handlar om en gudstjänst, en församlingsgrupp, en retrit, en ungdomskväll eller en morgonandakt i skolan. Med hjälp av detta material kan du enkelt förbereda en andlig sammankomst i anslutning till Ansvarsveckan.