Enkät

Ekumeniska Rådet i Finland samlar nu in information om Ansvarsveckan; hur känd denna vecka är och på vilket sätt man använder det material som producerats. Det tar bara några minuter att svara på denna korta enkät. Vi ber om svar senast 10.9.2021.

Länk till enkäten: https://www.lyyti.fi/questions/8f7e203d47