Ansvarsveckans somematerial

Ansvarsveckans logo

Ansvarsveckans logo

Vi har tagit fram material för sociala medier inför Ansvarsveckan och som kan användas i ditt sammanhangs nyhetsflöde för att lyfta fram Ansvarsveckans. Förutom logon och evenemangsbilden innehåller materialet de 17 målsättningarna (sdg) för hållbar framtid, som hjälper oss att visualisera målen i Agenda 2030 ur ett kristet perspektiv. Sdg-bildernas innehåll har producerats av ERF:s Ungdomssektion.

Här hittar du material för sociala medier som producerats för Ansvarsveckan och som du kan dela i dina egna kanaler. Länken leder till ERF:s Google Drive-mapp, där du enkelt kan ladda ner de stora filerna till din egen dator.