Vad är Ansvarsveckan?

Vad är Ansvarsveckan?

Ansvarsveckan är en riksomfattande människorätts- och ansvarskampanj som stöds av alla kyrkor och samfund och många kristna organisationer i Finland. Ansvarsveckan är en del av kyrkornas samhällspåverkan och ett sätt för kyrkorna att arbeta för en rättvisare värld. Den ordnas nästa gång 23-30.10.2022.

Ekumeniska Ansvarsveckan har anordnats årligen sedan 1979 och dess syfte är att få människorna att reflektera kring sin livsstil och sitt leverne i förhållande till tillståndet i världen. Församlingar har en central roll i förverkligande av Ansvarsveckan. Under årens lopp har man ordnat olika typer av verksamhet i församlingar, såsom bönestunder, demonstrationer och paneldiskussioner.

Ansvarsveckan arrangeras och koordineras av Ekumeniska Rådet i Finland, kyrkornas gemensamma samarbetsorganisation. Ekumenik är att motarbeta kyrklig splittring och sträva efter inbördes enhet mellan kristna. Det ekumeniska arbetet baserar sig på Jesu egna ord:

Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. (Joh 17:21)

I kampanjen deltar Ekumeniska Rådets medlemssamfund, observatörssamfund och samarbetsorganisationer.

 

Medlemskyrkor

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Finlands ortodoxa kyrka

Suomen Vapaakirkko

Katolska kyrkan i Finland

Finlands svenska baptistsamfund

Finlands svenska metodistkyrka

Suomen Metodistikirkko

Frälsningsarmén i Finland

Missionskyrkan i Finland

The Anglican Church in Finland

Observatörssamfund

Finlands Svenska Adventkyrka

Finlands Svenska Pingstmission

Pingstkyrkan i Finland

Suomen Baptistiyhdyskunta

Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit

Partnerorganisationer

Finska Missionssällskapet

Finlands Kristliga Fredsförbund

Finlands Kristliga Studentförbund

Herättäjä-Yhdistys

Hiljaisuuden ystävät

Kansan Raamattuseura

Kultur- och religionsforum FOKUS

Kyrkans Utlandshjälp

Medialähetys Sanansaattajat

NNKY:n liitto

Opiskelijoiden Lähetysliitto

Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys

Sinapinsiemen

Suomen Ev.lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus

Suomen Liikemiesten Lähetysliitto

Suomen NMKY:n liitto

Suomen Pipliaseura

Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus

Suomen World Vision

Tuomasyhteisö

Ansvarsveckans samarbetspartner

Filantropia

Caritas Finland

Changemaker

Se även: arkivet 1979 –