Vastuuviikko 2017: Omalla äänellä

Ekumeeninen vastuuviikko 2018: Jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen työhön ja toimeentuloon

Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan. Jokaisella on oikeus ilman minkäänlaista syrjintää samaan palkkaan samasta työstä. Jokaisella työtä tekevällä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut sosiaalisen suojelun keinot. (YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 23. artikla. kappaleet 1.-3.)

Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme

Yli miljardi maailman ihmisistä elää sietämättömässä köyhyydessä. Valtaosa heistä on naisia. Enemmistö köyhistä elää kehitysmaissa, mutta köyhyyttä on myös Suomessa. Pekingin julistuksen mukaan naisten vaikutusvallan lisääminen on ratkaisevan tärkeä tekijä köyhyyden poistamisessa. Köyhyyden poistaminen ja kokonaisvaltaisen taloudellisen osallistumisen edistäminen on meidän kaikkien yhteinen tehtävä.

Koko maailmaa tarkastellen 76 prosenttia miehistä lukeutuu työvoimaan, naisista vain 49 prosenttia. Naisten osuus työvoimasta Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä ja Etelä-Aasiassa on vain 21-28 prosenttia. Työttömyys koettelee eniten köyhissä yhteisöissä eläviä tyttöjä ja naisia. (Kansainvälisen työjärjestön ILOn raportin ”World Employment and Social Outlook: Trends for Women 2017”)

Työnainen on palkkansa ansainnut

Lukemattomat naiset työskentelevät virallisen talouden ulkopuolella vailla työlainsäädännön ja sosiaaliturvan suojaa. Koko maailman vertailussa naiset tienaavat 24 prosenttia miehiä vähemmän.

What’s your problem?

Tyttöjen ja naisten osallistumiselle ovat usein esteenä perinteeksi muodostuneet roolimallit ja niihin liittyvät uskomukset, jonka seurauksena tyttöjen koulutukseen ja naisten työllistymiseen ei panosteta riittävästi.

Suomessa etenkin maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaiset naiset Suomessa kokevat työllistymisen haastavana. Ennakkoluulot estävät heidän työllistymistään.

Ihmisarvoinen työ on jokaisen naisen oikeus!

Naisten työllisyydellä on pitkäkantoiset vaikutukset. Bruttokansantuote nousee, verotulot kasvavat ja naiset pystyvät tarjoamaan paremmat elinolosuhteet lapsilleen. Kun naiset pääsevät osallistumaan yhteiskunnan kehitykseen tasa-arvoisesti, koko yhteiskunnan taloudellinen ja tiedollinen pääoma kasvaa merkittävästi tuottaen hyvinvointia.

Sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa! Osallistu Vastuuviikon kampanjaan perehtymällä aineistoihin, pitämällä niitä esillä, järjestämällä Vastuuviikon tilaisuus tai kutsumalla Vastuuviikon lähettiläs vierailulle. Osallistumalla rakennat toivoa, annat naisten äänen kuulua ja luot parempaa tulevaisuutta.

 

 

 

Artikkelit

Wedad iloitsee työstään kauneudenhoitajana

Naisten ammattikoulutus luo toivoa pakolaisleireillä

Palestiinalaispakolaisten työllistyminen on vaikeaa Libanonissa, ja vielä vaikeampaa, jos olet palestiinalainen nainen. Ammattikoulutus avaa uusia väyliä naisille rakentaa parempaa tulevaisuutta.

Lue lisää
Presidentti Tarja Halonen

Naisten työtä voi ja kannattaa edistää myös seurakunnissa

Tänä vuonna Ekumeenisen Vastuuviikon teema on naisten työ. Teema on monin tavoin sekä mielenkiintoinen että haasteellinen. Naisten tekemä työhän ympäröi meidät kaikkialla. Usein se on kuitenkin kansantalouden tilastoissa näkymätöntä ja sen tekijät ovat vailla juridista suojaa. Tärkeä kysymys onkin, voivatko naiset vapaasti valita halunsa ja taipumustensa mukaista työtä ja ovatko he työssään tasa-arvoisia miesten kanssa.

 

Lue lisää
Katri Malmi, Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI:n puheenjohtaja

Meillä on sanottavaa!

On kummallista huomata, kuinka selkeästi sitä joskus itse toteuttaa stereotypioita.

 

Lue lisää
Naisten osuuskunnan jäsenet käyttävät ilmastokestäviä luonnonmukaisia ravinteita ja torjunta-aineita viljelyssä. Kuva: UN Women

Ilmastoälykäs maatalous parantaa naisten toimeentuloa

Maailmanlaajuisesti, lähes kolmas työssäkäyvistä naisista – 400 miljoonaa – työskentelee maataloudessa. Suurin osa on pienviljelijöitä epävirallisella sektorilla, jossa ei ole työsuojelua tai se on vähäistä.

Lue lisää
Women are Persons - kuva Allistair Williamson, www.freeimages.com

Pieniä askeleita, pitkiä linjoja – Suomen työ naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseksi

Kaikkien valtioiden edustajat ovat kokoontuneet YK:n päämajaan New Yorkissa. Tunnelma jättimäisessä kokoushuoneessa on tiheä. Kello lähestyy jo aamua, neuvotteluiden 22. tunti on alkanut. Väsyneet diplomaatit ahmivat pizzaa ja cokista. Sopimukseen on päästävä.

Lue lisää
Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara

Taloudelliseen tasa-arvoon on vielä matkaa – mutta se kannattaa

Suomi on maailman tasa-arvoisimpia yhteiskuntia. Naiset ja miehet ovat lähestulkoon yhtä aktiivisia yhteiskunnan eri osa-alueilla. Suomalaisille naisille taattiin poliittiset osallistumisoikeudet jo yli sata vuotta sitten, ja sen jälkeen naisten oikeudellista ja taloudellista itsenäisyyttä on pikku hiljaa lainsäädännössä lisätty. Naiset vapautettiin aviomiestensä holhouksesta ja heille annettiin oikeus omaan omaisuuteen vuonna 1930. Nykyään naisten ja miesten osallistuminen työelämään on lähes samalla tasolla, eduskunnassa naisia on yli 40 % ja pörssiyhtiöiden hallituksissakin noin 30 %.

Lue lisää
Burkinafasolainen Bibata Zabré on kiireinen liikenainen. Kuva Plan International

Kehitysmaiden nuoret naiset tarvitsevat työtä ja toimeentuloa

Nuorisotyöttömyys ja säällisen toimeentulon puute koskettaa erityisesti kehitysmaiden tyttöjä ja nuoria naisia. Lastenoikeusjärjestö Plan International muuttaa asenteita ja kouluttaa tyttöjä, jotta tasa-arvo toteutuisi työmarkkinoilla.

Burkinafasolainen Bibata Zabré, 28, on kiireinen liikenainen. Hän on taitava ja ripeä putkiasentaja, ja hänen palveluilleen riittää kysyntää Kayan kaupungissa.

Lue lisää
Christy on yksi miljoonista kotiapulaisista. Hän herää aamuneljältä ja työpäivä päättyy iltayhdeltätoista. Lapsiaan hän näkee kerran kuussa.

Tuhkimo ei asu täällä – Miten sorretut kotiapulaiset yhdistivät voimansa

Suomessa piiat ja palvelijat yhdistetään satuihin tai menneisiin aikoihin, vaikka Kansainvälisen työjärjestö ILO:n mukaan jopa noin 67 miljoonaa ihmistä tekee tälläkin hetkellä töitä toisten kodeissa.

Lue lisää
Rania ylläpitämässä kyläkauppaansa

Ranian kertomus

Enää en anna periksi – olen oppinut arvostamaan itseäni, ja nähnyt, että ponnistelu muutoksen saamiseksi kannattaa!

Pölyinen pieni kylä Jordanian laitamilla kätkee sisäänsä ihmeen. Vielä hetki sitten tuossa kylässä asuvat naiset olivat kotona, miestensä varjossa – mutta sitkeys, rohkeus ja vertaistuki ovat saaneet muutoksen aikaan.

 

Lue lisää
Työskentelyä "maatalousinnovaation" kanssa. Kuva: Timo Ahlberg.

Voimaannuttavaa taloutta naiset edellä

Yritysvetoinen kehitysyhteistyö on Suomessa ja maailmalla kovassa huudossa. Siinä missä julkisen ja järjestöpohjaisen kehitysyhteistyön väitetään olevan tehotonta ja kyvytöntä luomaan talouskasvua, yritykset nähdään ketterinä, työtä ja hyvinvointia synnyttävinä toimijoina[1]. Vähemmälle huomiolle ovat sen sijaan jääneet tutkimukset, joiden mukaan suomalaiset kehitysyhteistyövaroja saaneet yritykset tuntevat huonosti, jos ollenkaan, mahdollisten kohdemaidensa kehityshaasteita[2]. Siksi hyvätkään innovaatiot eivät välttämättä luo tasaisia mahdollisuuksia nauttia kehityksen hedelmistä.

Lue lisää
Fyysisen voiman käyttäminen ei tee miehestä miestä. Kuva: NeuPaddy / PIxabay.com

Tiedosta, tunnista, puutu – toimintaohjeet naisiin kohdistuvan väkivallan vastustajalle

Lauantaina 25.11.2017 vietetään YK:n julistamaa kansainvälistä päivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Väkivallaton tulevaisuus vaatii pitkäjänteistä työtä, riittäviä resursseja ja asenteiden muutosta. Miehillä on merkittävä rooli tietoisuuden lisääntymisessä ja asennekasvatuksessa, sillä he voivat omalla toiminnallaan näyttää, että naisia alistavaa kohtelua ei tule sallia.

Lue lisää
Samukelisiwe Mlambo on toiminut kyläyhteisössään konfliktien sovittelijana. Kuva: Niamh Walsh-Vorster

Naiset vahvistavat rauhan ja anteeksiannon ilmapiiriä Etelä-Afrikassa

Naiset oppivat käsittelemään kohtaamaansa väkivaltaa ja sovittelemaan konflikteja Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyöhankkeessa Etelä-Afrikassa.

– Sain apua Healing of Memories -työpajoista. Se auttoi kipuun. Se muutti ajattelutapaani. Yhdessä työpajassa piirsimme ja kirjoitimme oman tarinamme, sanoo 50-vuotias eteläafrikkalainen Samukelisiwe Mlambo.

Healing of Memories on työmuoto, jota hyödynnetään Suomen Lähetysseuran ja sen paikallisen kumppanin KwaZulu-Natalin kristillisen neuvoston kehitysyhteistyöhankkeessa Etelä-Afrikassa. Etelä-Afrikassa apartheidin perintö, maakonfliktit, muukalaisvihamielisyys ja väkivalta varjostavat ihmisten elämää.

Lue lisää
Kuva: Plan International Suomi

Tyttöjen oikeuksien edistäminen hyödyttää kaikkia

Tytöt kohtaavat syrjintää sekä ikänsä että sukupuolensa vuoksi, ja siksi tyttöjen oikeuksiin on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota.

Miksi tytöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa?

Monessa yhteiskunnassa tytöt nähdään poikia alempiarvoisina, eikä heitä arvosteta perheen ja yhteiskunnan täysiarvoisina jäseninä. Poikia pidetään perheen elannon turvaajina, kun taas tytöt siirtyvät naimisiin mennessään toiseen perheeseen. Usein perheen miehet päättävät tyttöjen elämää koskevista ratkaisuista, kuten liikkumavapaudesta, opinnoista ja naimisiinmenosta.

Lue lisää
Noin kahdeksankymmentä naista kokoontui kertomaan kokemuksistaan Filantropian vieraillessa Batussa vuonna 2014.

Naisten osuuskunnista hyvinvointia koko yhteisölle

Filantropian ruokaturvahanke Etiopian Batussa yhdessä paikallisen Maedot-järjestön kanssa on vaikuttanut positiivisesti paitsi mukana olleiden äitien niin myös heidän perheidensä elämään.

Vuonna 2013 Maedot kokosi satoja naisia Batun kaupungin alueelta, auttoi heitä rekisteröitymään osuuskunniksi ja koulutti pienyrittäjyyden alkuun. Lisäksi perustettiin kiertävä rahasto, jonka kautta 200 naista sai lainaa säästöjä vastaan. Kahden vuoden aikana perustettiin 15 osuuskuntaa, joihin liittyi 500 naista. Yli 70 prosenttia koulutuksiin osallistuneista perusti pienyrityksen.

Lue lisää
Vanhoillisista asenteista tunnetussa Sargodhan kaupungissa Pakistanissa naiset ovat nousseet mopojen ja moottoripyörien selkään haastaakseen perinteiset sukupuoliroolit, jotka pitävät yllä syrjintää ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Naiset oppivat paitsi ajamaan, myös ottamaan julkisen tilan haltuunsa. Se tekee naisten ja tyttöjen elämästä turvallisempaa kaupungin kaduilla. Kuva: UN Women/Henriette Bjoerge

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta – globaali ihmisoikeusongelma

Mitä naisiin kohdistuva väkivalta on ja mistä se johtuu?

Sukupuoleen perustuva väkivalta koskettaa kaikkia sukupuolia. Sen taustalla ovat normit, jotka eivät salli perinteisestä poikkeavia sukupuolirooleja ja -identiteettejä.

Suurin osa sukupuolittuneen väkivallan kohteiksi joutuvista ihmisistä on naisia ja tyttöjä. Naisiin kohdistuva väkivalta ilmentää sukupuolten epätasa-arvoa ja naisten syrjintää, joka istuu syvällä monissa yhteiskunnissa.

Usein väkivaltaa käytetään keinona kontrolloida naisten ja tyttöjen seksuaalisuutta tai pakottaa takaisin paikalleen nainen, joka on tavalla tai toisella ylittänyt naiselle määritellyt rajat tai tuottanut perheelleen häpeää rikkomalla perinteisiä sukupuolirooleja.

Lue lisää
Kuva: Albin Hiller/WCC

Marginaalista osallisuuteen – naisten ääni ja kirkot

Kirkkojen maailmanneuvoston asiakirja Yhdessä kohti Elämää (Together towards Life 2012 ) määrittelee kirkon mission uudella tavalla kehottaessaan eriarvoisuutta ylläpitävien rakenteiden purkamiseen. Tämä tarkoittaa myös naisten äänten vahvistumista.

Yhdessä kohti Elämää -asiakirja piirtää kuin kaksi kehää, joista ensimmäinen kuvaa niitä ihmisiä ja ihmisryhmiä, joilla on oikeus ja resurssit ihmisarvoiseen elämään. Tämän kehän ulkopuolella on toinen kehä, jonka piirissä elävät ne ihmiset ja ihmisryhmät, joilta puuttuvat nämä oikeudet ja mahdollisuudet.

Lue lisää